REGN-SKAB.dk | Outsource regnskabet til os, så det sikre dig mere tid til at værkste din virksomhed
REGN-SKAB.dk | Outsource dit regnskab, så sikre det dig fuld spilletid på din hjemmebane til at værkste din virksomhed

FÅ DIN VIRKSOMHED TIL AT VÆKSTE

Når du lader os tage hånd om dit regnskab og IT, sikrer det dig fuld spilletid på din hjemmebane til at vækste virksomheden.

I erhvervslivet er det vigtig at bruge tiden på det, man er god til.

Samtidig får du et godt fundament at træffe beslutninger og anvende ressourcer ud fra.

OUTSOURCE DIT REGNSKAB

Lad os tage hånd om dit daglige bogholderi, regnskab samt IT, så du kan fokusere mere på din virksomheds kerneydelser og processer.

Vi har specialiseret os i mindre og mellemstore virksomheder, da de ofte ikke har behov for en fultidsansat til at varetage regnskabsfunktionen.

Et tæt partnerskab er en forudsætning, da vi er medspilleren der aktivt deltager i din økonomiske drift, dine budgetter, dit bogholderi, din likviditet mm.

Foruden de daglige regnskabsmæssige opgaver, stiller vi op til sparring, når din strategi skal tilpasses, din virksomhed udvikles, eller når du afsøger nye muligheder og veje.

REGN-SKAB.dk | Outsource dit regnskab så du kan fokusere på at vækste din virksomhed
REGN-SKAB.dk
REGN-SKAB.dk | Outsource dit regnskab sikre dig mere tid til at værkste din virksomhed

LØN

Lønafregninger (timeløn)

Lønafregninger (månedsløn)

Afregning af A-skat

Arbejdsmarkedsbidrag

Feriepenge

KM godtgørelse mv.

DEBITOR

Fakturering

Registrering af indbetalinger

Opfølgning på dårlige betalere

Inkassostyring

Kreditor

Registrering af leverandørfakturaer

Betalinger

Pengestrømsanalyse

INDBERETNING

Intrastat

Listeangivelser

Danmarks Statistik

BOGHOLDERI

Momsregnskab

Anlægskartotek og afskrivning

Afstemning

Budget

Udarbejdelse

Budgetstyring / Budgetkontrol

Eksterne budgetter

REGNSKAB

Perioderegnskaber

Årsregnskab

Regnskabsmateriale til revisor

Likviditetsregnskab

REGN-SKAB.dk | SAP Consulting Service, scrum master, test management, projektledelse

SAP CONSULTING SERVICE

Vi leverer SAP konsulent ydelser, projektledelse, scrum masters, test management samt massere af erfaring til dine projekter.

Vi er vant til at arbejde i projekter og har deltaget i mange SAP implementeringer.

Kontakt os for at høre mere.

REGN-SKAB.dk | Vi designer og bygger skræddersyede hjemmesider til din virksomhed

HJEMMESIDE DESIGN

Vi designer og bygger skræddersyede hjemmesider til din virksomhed. Vores fotograf sørger for at levere billeder i høj kvalitet af din virksomhed og ansatte.

Telefonen bliver oftere og oftere anvendt, når vi går på nettet. Denne udvikling understreger vigtigheden af at have mobiloptimeret hjemmesider.

REGN-SKAB.dk | Ring til os
REGN-SKAB.dk | Mail os
REGN-SKAB.dk | Ring til os hvis vi skal hjælpe dig med regnskabet så det sikre dig mere tid til at værkste din virksomhed
REGN-SKAB.dk | Mail os hvis vi skal hjælpe dig med regnskabet så det sikre dig mere tid til at værkste din virksomhed
REGN-SKAB.dk | Ring til os SAP Consulting Service
REGN-SKAB.dk | Mail os SAP Consulting Service
REGN-SKAB.dk | Ring til os hvis vi skal bygge din hjemmeside
REGN-SKAB.dk | Mail os hvis vi skal bygge din hjemmeside
REGN-SKAB.dk | Ring til os
REGN-SKAB.dk | Mail os

REGN-SKAB.dk ApS

Alleen 37

DK-8660 Skanderborg

+45 60 88 54 79

info@regn-skab.dk

CVR: 31067014


OUTSOURCE DIT REGNSKAB

Anita Mølgaard Nielsen

+45 60 88 54 79

anita@regn-skab.dkSAP CONSULTING SERVICE

Michael Mølgaard Nielsen

+45 28 72 33 76

michael@regn-skab.dkHJEMMESIDE / FOTOGRAFERING

Michael Mølgaard Nielsen

+45 28 72 33 76

michael@regn-skab.dkADMINISTRATION / ØKONOMI

Anita Mølgaard Nielsen

+45 60 88 54 79

anita@regn-skab.dk

REGN-SKAB.dk | Kontakt os så vi kan hjælpe dig med at holde fokus  på din virksomheds kerneforretning
REGN-SKAB.dk: Ring til os - Outsource dit regnskab, så sikre det dig fuld spilletid på din hjemmebane til at værkste din virksomhed
REGN-SKAB.dk: Mail os - Outsource dit regnskab, så sikre det dig fuld spilletid på din hjemmebane til at værkste din virksomhed
REGN-SKAB.dk | Ring til os - Outsource dit regnskab, så sikre det dig fuld spilletid på din hjemmebane til at værkste din virksomhed
REGN-SKAB.dk
REGN-SKAB.dk | Mail os - Outsource dit regnskab, så sikre det dig fuld spilletid på din hjemmebane til at værkste din virksomhed